RADIO TELEVIZIJA SRBIJE - Direktoru Draganu Bujoševiću

Print


Poštovani,

obraćamo Vam se Zahtevom da u skladu sa obavezom koja izvire iz Zakona o javnom medijskom servisu, omogućite gostovanje predstavnicima Policijskog sindikata Srbije i Vojnog sindikata Srbije na RTS-u, koji od novembra 2016. godine sprovode kontinuirane proteste protiv Vlade RS zbog nepoštovanja zakona, dogovora i obećanja datih od strane najviših predstavnika vlasti.

Naime, predstavnici Vlade RS preko njima bliskih medija, naročito sa nacionalnom frekvencijom, šire neistine i obmanjuju javnost o razlozima naših protesta. Ovo čak ne bi ni bio problem, šta više, njihove neistine bi nam išle u korist da imamo mogućnost ravnopravne ili barem 1:10 mogućnosti da odgovorimo Vladi RS i da razloge protesta pojasnimo građanima (vojsci i policiji nema potrebe, mi sami znamo kako loše živimo). Međutim, za Policijski sidnikat Srbije i Vojni sindikat Srbije je medijski mrak, osim na N1 i još ponekim slobodnim medijma. Kao organizacija pozvali smo ministre dr Stefanovića i Đorđevića na javnu debatu, TV duel nazovite kako hoćete, samo da isti bude javan, otvoren i argumentovan o problemima u sektoru bezbednosti. Nisu želeli, smeli, mogli, imali vremena... I preko Vas ih opet pozivamo.

Gospodine Bujošević, Vi sa svojim timom radite odgovoran posao prema svim građanima na način za koji smatrate da je najbolji. Mi, Policijski sidnikat Srbije i Vojni sindikat Srbije, smatramo da je interes građana da znaju u kakvoj bezbednosnoj kulturi i atmosferi zaista žive. Smatramo da pored niza društveno - političkih okolnosti koje je neophodno predstaviti građanima, možda najbitniju kategoriju zauzima njihov život, tj. bezbednost.

Policijski sidnikat Srbije i Vojni sindikat Srbije su reprezentativni sindikati, članice međunarodnih sindikalnih organizacija, potpisnici Posebnih kolektivnih ugovora itd. Sve naše aktivnosti koje nam daju pravo da od Vas tražimo gostovanje na RTS-u su lako dostupni na našim sajtovima i fejsbuk stranicama.

RTS je servis građana. Vojska i policija su servis građana. Mislimo da građani imaju pravo da znaju gde žive. Molimo Vas da nas povratno informišete o zahtevu.

S poštovanjem,

U Beogradu, 03.02.2017. godine

RTSv

Prijatelji sajta

: