KOMISIJA ZA SOLIDARNU POMOĆ

Print

Dana 11.01.2018.godine, održan je jedanaesti sastanak Komisije za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći.

Na današnjem sastanku je potvrđeno da će MUP i u 2018. godini primenjivati dvostruke aršine po zahtevima za solidarne pomoći, čime će nastaviti sa diskriminacijom zaposlenih, jer će se po odredbama PKU za državne organe isplaćivati solidarna pomoć za rođenje deteta i smrt člana uže porodice, dok će zaposleni biti uskraćeni za isplatu solidarne pomoći za duže ili teže bolesti jer će se primenjivati odredbe Pravilnika o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na pitanje predstavnika Policijskog sindikata Srbije, ako se postupa po odredbama Pravilnika o solidarnoj pomoći u MUP-u, kolika su novčana sredstva opredeljena finansijskim planom za duže ili teže bolesti, u tekućoj 2018.godini, kako predviđa član 2 Pravilnika, predstavnik Sektora za materijalno-finansijske poslove je odgovorio da MUP još nije opredelio novčana sredstva za solidarne pomoći za duže ili teže bolesti u skladu sa Pravilnikom.

U 2017.GODINI, ukupno je podneto 5945 zahteva za solidarnu pomoć.

Za rođenje deteta, u skladu sa članom 43 stav 1 tačka 8 PKU za državne organe, podneto je ukupno 1613 zahteva, od čega je za 1481 zahtev urađeno rešenja za isplatu solidarne pomoći u iznosu od 47.220,oo dinara, dok je 54 zahteva odbijeno kao neosnovano.

Za smrt čalana uže porodide u skladu sa članom 43 stav 1 tačka 6 PKU za državne organe, podneto je 1255 zahteva, od čega je za 1226 zahtev urađeno rešenja za uplatu solidarne pomoći u iznosu od 50.000,oo dinara, a 29 zahteva je odbijeno kao neosnovano.

Za duže ili teže bolesti, nabavke ortopedskih pomagala, rehabilitacije, teže iivalidnosti i nabavke lekova, u skladu sa članom 43 stav 1 tačka 1 do 5 PKU za državne organe, podneto je ukupno 3023 zahteva, od čega je 2477 obrađeno od strane lekarske komisije.

Za 2045 zahteva je potvrđeno da se radi o dužoj ili težoj bolesti, dok je 432 zahteva odbijeno, iz razloga jer se ne radi o dužoj ili težoj bolesti. Za 102 zahteva u kojima se ne radi o dužoj ili težoj bolesti još uvek nisu urađena rešenja i dostavljena zaposlenima koji su podneli zahteve.

Nakon pristigle dopune dokumentadije, samo 17 zahteva ispunjava uslove po Pravilniku za isplatu solidarne pomoći, i uglavnom se radi o zdravstvenoj rehabilitaciji (banjsko lečenje) ili nabavci ortopedskih pomagala.

Nakon slanja dopisa Sektora za ljudske resurse, za dopunu dokumentacije u skladu sa Pravilnikom, za sve predmete u kojima su zaposleni odgovorili da traže da se postupa po odredbama člana 43 PKU za državne organe, jer su u skladu sa istim i podnosili zahteve za solidarnu pomoć, Odeljenje za zarade i benificije će za sve te predmete donositi rešenje o odbacivanju zahteva, kao nepoptun zahtev, nakon čega će zaposleni kojima budu uručena rešenja imati mogućnost podnošenja žalbe Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije.

20180115 085204v

Prijatelji sajta

: