SAOPŠTENJE ZA ČLANOVE POLICIJSKOG SINDIKATA SRBIJE I OSTALE ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Print

Poštovani,

Žandarmerija je organizaciona jedinica izraženog osećaja pripadnosti i povezanosti. Naglašeni odnosi subordinacije u korelaciji sa obavezujućim pravima radnika, moraju kumulativno dati adekvatan odgovor Žandarmerije na sve izazove koji se pred nju stavljaju. Bilo koji prekid lanca intraaktivnih odnosa, naravno isknjučivo utemeljenih u validnim propisima, mogu dovesti do poljuljnosti u autoritete, izazvati nezadovoljstvo, uticaj na efektivnost i efikasnost u radu i sl. Upravo iz ovih razloga, prioritetno preventivno sagledavajući date okolnosti, obraćamo Vam se ukazujući na određene probleme u radu Odreda Žandarmerije u Novom Sadu koji se mogu prevazići proaktivnim delovanjem, od čega će svi imati svoje benefite, a najviše služba kojoj pripadamo.

Naime, obratio nam se jedan broj pripadnika Odreda Žandarmerije u Novom Sadu da kada su odsustni sa rada po osnovu bolovanja, dobijaju signal od strane doktora gde se leče da je neko iz njihove komande zvao (uglavnom telefonom) direktore domova zdravlza sa „instrukcijom" da oni kontaktiraju doktore koji leče pripadnike Žandarmerije, te da im sugerišu da ne idu na bolovanje (primer Bačka Palanka). Pripadnici Žandarmerije za takve „brižnosti" od strane svojih rukovodioca uglavnom saznaju od medicinskih sestara i doktora kada dođu da otvore ili zaključe bolovanje, sa tim da se imena rukovodioca ne spominju.

Dalje, određeni broj pripadnika Žandarmerije je ušao u sudske sporove sa poslodavcem zbog neisplaćenog prekovremenog rada, pripravnosti, putnih troškova i slično. Rukovodioci Vše organizacione jedinice iz Novog Sada, preko nekih, takođe zaposlenh u Odredu Žandarmerije u Novom Sadu, puštaju među ljude dezinformacije tipa „čuo sam da ćete nagrabusiti zbog toga, biće premeštaja11 i slično, unoseći dodatni nemir među ljudstvo.

Pripadnici Odreda Žandarmerije u Novom Sadu, obavešteni su da je od strane rukovodstva Odreda organizovano dobrovoljno davanje krvi dana 10.02.2017. godine u krugu Odreda, a ko ne bude toga dana dao krv da mu oni u skladu sa Zakonom o radu neće dozvoliti da to isto učine u nekom narednom terminu ili kada to pripadnik Odreda bude želeo, mogao ili kada mu to odgovara.

Takođe, pripadnici Odreda Žandarmerije u Novom Sadu su ukazali da nisu dobili naknadu u vidu dnevnica za angažovanje u spašavanju iz poplava 2014. godine, a shodno depešama Sektora finansija i ljudskih resursa 06/1 br 80/14 od 26.05.2014. godine 06/1 br. 80/14 od 04.06.2014. godine i depeša Uprave za zajedničke poslove 120-3136/2014 od 24.10.2014. godine, gde u trećoj depeši decidno stoji da svi policijski službenici angažovani za vreme vanredne situacije na teritoriji pogođenoj istom imaju pravo na dnevnice.

Molimo Vas da preduzmete sve mere iz svoje nadležnosti kako bi Žandarmerija ostala simbol postojanosti, spremnosti i zakonitosti u radu. Takođe Vas molimo za povratnu informaciju o preduzetom.

Unapred zahvalni.

U Beogradu, 06.02.2017. godine.

10001 001v

20001 001v

Prijatelji sajta

: