SAOPŠTENJE ZA ČLANOVE POLICIJSKOG SINDIKATA SRBIJE I OSTALE ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Štampa

MUP je ukinio solidarnu pomoć za rođenje deteta, za smrt užeg člana porodice, dok se za bolesti solidarna pomoć bezmalo neće ni dodeljivati!!!
Tako je danas predočeno predstavnicima Policijskog sindikata Srbije koji su bili na prvoj Komisiji za solidarnu pomoć za 2017. godinu.

PSS je prekinuo saradnju sa MUP-om od decembra 2016. godine kada je MUP obmanuo sve zaposlene da će biti isplaćena jedokratna pomoć i povećane operativne dnevnice, kao i bolja zaštita ranjenih kolega, strožija kaznena politika prema učiniocima krivičnih dela na štetu policajaca i primena svih propisa. Međutim zbog interesa kolega danas smo otišli na sastanak i saznali da solidarnu pomoć MUP neće isplaćivati dok ne nabavi novac, a za rođenje detata i smrt užeg člana porodice čak ni ako nabave novac.

MUP ne želi da primenjuje Aneks PKU-a za policijske službenike kojim je uređeno pitanje navedenih solidarnih pomoći, a koji se mora primenjivati po Zakonu o radu. Krvavo stečeni Aneks PKU-a je mukom izborena tekovina Policijskog sindikata Srbije i svih radnika kroz Peticiju. MUP je doneo Pravilnik o solidarnoj pomoći bez PSS-a, a u saglasnosti sa „ne znamo kim“.

Sve koji su podneli zahtev za isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta i smrt užeg člana porodice preko PSS-a, obaveštavamo da ćemo podneti tužbe protiv MUP-a zbog ne poštovanja PKU-a.

PS.S se neće samo zadržati na oštrom protestu i tužbama zbog gaženja radničkih prava, već ćemo izaći na ulicu. Izađi i ti da podržiš sebe jer je ovo dovoljan pokazatelj kako ti država otima tvoj novac. Sutra MUP može doneti Pravilnik o ukidanju ličnog dohotka ili Pravilnik kojim će te poslati u Saharu da radiš.

U Beogradu, 15.03.2017. godine

Vaš Policijski sindikat Srbije

sastanak15v

Prijatelji sajta

: