VAŽNO OBAVEŠTENJE!!! za članove Policijskog sindikata Srbije i ostale zaposlene u MUP-u

Štampa

Obzirom da je juče, 15.03.2017. godine održana Komisija u vezi isplata solidarne pomoći, a povodom novog Pravilnika o solidarnoj pomoći koji je stupio na snagu i koji je u suprotnosti sa Aneksom PKU-a jer isti ne predviđa isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta i smrt užeg člana porodice, dok isplata za lečenje zaposlenog i užeg člana porodice ostaje, ali nedefinisanog iznosa i uz prikupljanje kompletne lekarske dokumentacije.

Obaveštavamo sve članove PSS-a, članove UO i predsednike SG da prikupljaju i dalje zahteve za rođenje deteta i smrt užeg člana porodice i iste dostavljaju Centrali PSS-a a mi ćemo ih prosleđivati nadležnoj službi MUP-a. U slučaju da MUP odbije predviđene solidarne pomoći obaveštavamo da ćemo pružiti besplatnu pravnu pomoć i podnositi besplatne tužbe za sve članove PSS-a kojima se negativno odgovori na zakonski zahtev za solidarnu pomoć.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte pravnu službu PSS-a na broj telefona 011/328-25-23.
U Beogradu, 16.03.2017. godine

Vaš Policijski sindikat Srbije

miljv

Prijatelji sajta

: