POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE - Ministru dr Nebojši Stefanoviću

Štampa

 

 

Gospodine ministre,

svi smo svedoci da Vam je lakše da nas proglasite političarima nego da odgovorite šta je sa zahtevima PSS-a.

Kako ste pre samo nekoliko dana ekipi na televiziji gde ste bili gost, da želite da razgovarate o problemima MUP-a sa nama ali da mi, PSS, ne želimo da razgovaramo, to jednostavno ne odgovara istini.

Naše zahteve dostavljali smo Vama i premijeru dopisima 325/2016 od 04.02.2016., 542/2016 od 05.03.2016., 718/2016 od 29.03.2016.,889/2016 od 12.4.2016., 1003/2016 od 05.05.2016., 1565/2016 od 08.07.2016.,2053/2016 od 20.09.2016.,2211/2016 od 07.10.2016., 2189/2016 od 05.10.2016.,2507/2016 od 28.11.2016. i 2059/2016 od 28.11.2016. godine; i svi se odnose i između ostalog, na

•    Oko 20000 dinara jednokratne pomoći svim zaposlenima u MUP-u    (za    2016.

godinu kada nije bilo ni jedno povećanje plate i što je    lično    obećao

premijer u Vašem prisustvu 01.12.2015. godine u Vladi PC),

•    Povećanje dnevnice sa 150 dinara na oko 2000 dinara, kako je bilo dogovoreno sa premeijerom 01.12.2015. godine,

•    Da se zaštiti status kolega ranjenih na intervencijima i u odbrani Kosova i Metohije,

•    Isplata zostalih dugovanja prema zaposlenima u MUP-u,

•    Poštovanje zakonskih obaveza....

Ovom prilikom Vas podsećamo da nas do dan danas niste udostojili poziva na ozbiljan sastanak kako bi pokušali da rešimo navedenu problematiku.

S toga koristimo priliku da Vas pozovemo na sastanak u prostorije PSS-a u ul. Zeleni venac broj 2/1 Beograd, u toku ove nedelje kada god Vam odgovara a mi smo za poboljšanje radno-pravnog i materijalnog statusa zaposlenih u MUP-u uvek slobodni i voljni da razgovaramo.

U Beogradu, 27.03.2017. godine.

27.03.2017.0001v

Prijatelji sajta

: