FATAMORGANA MUP-A ZVANA SOLIDARNA POMOĆ

Štampa

Mislimo da su do sada ama baš svi shvatili kako rukovodstvo MUP-a funkcioniše: posle svakog opravdanog, utemeljenog protesta (ili druge aktivnosti) Policijskog sindikata Srbije - MUP isplaćuje jubilarne, zaostale putne troškove, uglavnom obećava solidarnu pomoć... MUP zna da to mora da plaća ali se uzda u neobaveštenost kolega, pa koristeći nepoznavanje sopstvenih prava od strane radnika, MUP stalno pokušava da prevari radnike kako se bori za njih, a u stvari ih samo šteti.

I danas opet isto. Sastanak Komisije za solidarnu pomoć na kojoj je utvrđeno sledeće:

•    Za isplatu solidarne pomoći, ko je predao u periodu 24.12.2016.-03.01.2017, još uvek nisu predviđene pare;

•    Ako uopšte bude para, biće tek u drugoj polovini godine;

•    Pare za ovu namenu zavise od ušteda u MUP-u u delu: bolovanje, otpremnine i sl. Ako ne bude ušteda neće biti ni solidarnih pomoći;

•    U sadašnjem budžetu MUP-a pare za solidarnu pomoć uopšte nisu ni određene;

•    MUP je rekao da će sve pokušati da dođu do novca za solidarnu pomoć, samo prvo da se utvrdi koliko je ukupno novca potrebno za solidarnu pomoć i da se uporedi sa raspoloživm sredstavima u drugoj polovini godine!

A zahtevi iz 2017. godine se za sada uopšte ni ne razmatraju, kao da ni ne postoje.

PSS nastavlja borbu i po ovom pitanju. Izborili smo Aneks PKU-a na osnovu koga su se isplaćivale solidarne pomoći uopšte, borićemo se i dalje preko tužbi, Komisija...

 

IZAĐITE NA PROTESTE PSS-A

BORITE SE ZA SEBE I SVOJU PORODICU

U Beogradu, 13.04.2017. godine

Vaš Policijski sindikat Srbije

 

FATAMORGANA MUP0001v

Prijatelji sajta

: