POLISA OSIGURANJA ZA RADNIKE MUP-A JE SLUŽBENA TAJNA!

Štampa

Naše osiguranje je tajna za nas same. Tako da mi (radnici MUP-a) koji smo osigurani, ne znamo ni gde, ni kako, ni od čega i na koliko smo osigurani. Odgovaraju nam da je to tajna „jer bi otkrivanjem mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom“.

Isto je i sa službenim vozilima, opremom, objektima i životinjama.

str10001

str20001

str30001

str40001

Prijatelji sajta

: