Podneli smo zahtev za ispitivanje reprezentativnosti NSP jer ne postoji pravni osnov da se podnese zahtev za utvrđivanje činjenice da li je uopšte SINDIKAT.

Štampa

Poštovani,
u skladu sa članom 233. Zakona o radu podnosimo Zahtev za preispitivanje reprezentativnosti Nezaviskog sindikata policije (NSP).

NSP-u je reprezentativnost utvrđena 2013. godine. Broj akta o registraciji ne posedujemo, a taj podatak svakako mora biti poznat poslodavcu (MUP-u) shodno članu 208. Zakona o radu. Kao esencijalne razloge za utvrđivanje reprezentativnosti navodimo bitne povrede člana 218. Zakona o radu:

Sindikatom se smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. NSP gotovo ništa od toga nema.

Što se tiče delovanja u skladu sa deklarisanim ciljevima borbe za bolji ekonomski položaj radnika, najbolje govori podrška NSP-a smanjenju plata radnicima od 25.10.2014. godine. Takve odluke sindikat nikada ne sme da podrži, jer se odriče radnika i podržava poslodavca. Dokaz: izjava medijima NSP-a od 25.10.2014. godine.

Ako je nezavisnost od državnih organa i poslodavca osnov za rad sindikata, NSP ra ne poseduje. Sam predsedavajući NSP-a na proslavi te organizacije na Tari u septembru 2017. godine je jasno i nedvosmisleno potvrdio zavisnost te organizacije od poslodavca. U istoj izjavi je naveo finansiranje te organizacije od strane MUP-a. Dokaz: fejsbuk stranice NSP-a i PSS-a od 08.09.2017. godine.

Sindikat koji pristaje na otpuštanje radnika ne može se zvati sindikatom. NSP je podržao najavljene otkaze radnika u MUP-u. Dokaz: dopis NSP-a broj 378-12/12 od 04.12.2015. godine.

NSP je dobio unapređenja - predsedavajući Lukić istog dana kada je dao saglasnost za otkaze radnika 04.12.2015. godine unapređen je u zamenika načelenika u Žandarmeriji, Barbulov Velimir predsednik Izvršnog odbora je v.d. načelnika Policijske uprave u Kikindi, bivši generalni sekretar Matić bio je policijski ataše u našoj ambasadi u Mađarskoj, Srđan Jovanović komandir u Gadžinom Hanu, Marijan Petrović komandir u Bujanovcu itd. itd.

Pored ovih navoda, na osnovu kojih se NSP ne može smatrati reprezentativnim. činjenično se postavlja i pitanje brojnosti članstva predmetnog sindikata. Smatramo da organizaciju poput NSP-a, koja je između ostalog:

• Potpisala PKU 11.02.2015. godine koji je bio mnogo lošiji no zaposlene nego prethodni iz 2011.

Zahtevza ispitivanjereprez. NSP1

Zahtevza ispitivanjereprez. NSP2

 

Prijatelji sajta

: