JOŠ JEDNA POBEDA PSS-A

Štampa

Poverenik za informacije od javnog značaja je naredio MUP-u da mora da dostavi PSS-u polise osiguranja kojima su osigurani zaposleni u ministarstvu, službena vozila, oprema, objekti i životinje, bez obzira na to što su te polise označene tajnom.

Konačno će radnici moći javno da vide od čega su osigurani, u kojim situacijama, na koji iznos, kod koje osiguravajuće kuće, da uporede sda iznosima u drugim državama. Saznaćemo koliko država misli da vredi život policajca, vatrogasca, a koliko su osigurana vozila, životinje.

Kratak osvrt: PSS je u aprilu 2017. godine od MUP-a tražio polise osiguranja. MUP je 30. maja 2017. godine odbio zahtev PSS-a uz obrazloženje to je tajna. PSS se žalio Povereniku uz navode da je nelogično da je radnik osiguran a da ne zna ni gde, ni od čega, ni kod koga, ni u kom vremenu, kao i da se to plaća iz budžeta Republike Srbije a da je netransparentno. Poverenik je rekao PSS je u pravu, MUP je pogrešio. MUP mora da dostavi PSS-u polise osiguranja, a samim tim i svim radnicima ministarstva.

Verovatno je i ovo bavljenje politikom.

 

PSS uvek za radnike.

 

U Beogradu, 06.11.2017. godine

Vaš Policijski sindikat Srbije

06.11.2017.0001

06.11.2017. 20001

06.11.2017. 30001

06.11.2017. 40001

06.11.2017. 50001

Prijatelji sajta

: