SPISKOVI I DALJE SUMNJIVI

Print

 

Dana 24.05.2018. godine. održan je sastanak Komisije za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći.

Nakon upoznavanja od strane načelnice Odeljenja za zarade i benificije, gospođe Andrijane Šljivić, da je komisija završila postupanje po svim zahtevima za solidarnu pomoć za 2017. godinu. Policijski sindikat Srbije je upoznao prisutne Komisije za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarns pomoći. da ima primedbe na dostavljen spisak na kome se nalazi 372 (tristasedamdestdva) zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojima je odobrena isplata solidarna pomoći za duže ili teže bolesti i dr., iz razloga jer se na spisku nalaze :

  1. zaposleni čiji zahtevi nisu obrađeni na sastancima Komisije, koji su se održavali uz prisustvo svih članova Komisije i samim tim istima nije odobrena isplata solidarne pomoći,
  2. zaposleni čiji su zahtevi već odbijeni na održanim sastancima Komisije,

Takođe na glavnom spisku koji je dostavljen sindikatima nema zaposlenih kojima je Komisija odobrila isplatu solidarne pomoći.

Na osnovu uvida u spisak određeini broj zaposlenih pravo na solidarnu pomoć ostvario je suprotno Pravilniku o solidarnoj pomoći u MUP-u, upravo na osnovu onih kriterijuma na osnovu kojih je velikom broj zaposlenih zahtev odbijen kao nepotpun.

 

VAŽNO

Zaposleni koji su dobili rešenja da im je zahtev za nabavku lekova, ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitadiju, odbačen kao nepotpun, zbog nedostavljanja računa, ali pod uslovom da su dostavili predračune za kupovinu lekova, pomagala ili aparata za rehabilitadiju, OBAVEZNO treba da podnesu žalbu Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije, jer upravo član 7 stav 2 tačka 3 Pravilnika o solidarnoj pomoći, predviđa da zaposleni uz zahtev dostavlja original računa, odnosno predračun (uz obavezu naknadnog dostavljanja računa), na osnovu koga je pojedinim zaposlenima i bez dostavljanja računa odobrena isplata solidarne pomoći.

Takođe i zaposleni koji su u međuvremenu nabavili račune ili predračune da obavezno podnose žalbu i uz istu prilože nabavljene račune ili predračune, po bilo kom osnovu zbog kojih su bili i odbijeni.

 

33672536 796117123915879 2418712499189710848 n

Prijatelji sajta

: