PRAVILNIK O FONDU ZA SOLIDARNU POMOĆ - TEŠKA PREVARA MINISTARSTVA

Print

Danas, 31.07.2018. godine, u SIV-u 11, održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o fondu za solidarnu pomoć, na kojoj je PSS predstavljao potpredsednik Vladimir Pavićević. PSS je bio prvi put pozvan na sastanak ove radne grupe na koju se odazvao kao i većina predstavnika radnog tela iz sastava MUP-a i drugog sindikata.


Pod izgovorom preciznijeg uređenja solidarne pomoći i tobože brige za radnike, ministar je ove godine promenio odredbe člana 247. i 248. Zakona o policiji a zatim naredio donošenje Pravilnika pod tim, novim odredbama Zakona. Na ovaj način, prvo je, uz pomop svog sindikata, sprečio primenu Aneksa PKU-a za policijske službenike odnosno PKU-a za državne organe, pa onda odlučio da samostalno uredi ovu problematiku na način kako njemu i njegovima odgovara.

 

Princip je samo jedan - radnicima dati privid da nešto imaju u 3akonu a zatim im ništa od toga ne daš kroz Pravilnik. Neki bi čak rekli da obmanjuju radnike MUP-a.


Kako bi ostala naznaka transparentnosti i samostalnosti profesije da sama donese Pravilnik kakav treba, ministar je formirao i Radnu grupu, gde je pozvao reprezentativne sindikate. Danas je na sastanku atmosfera bila radna, dinamična, ali besmislena. Raspravlja se o uslovima, načinu isplate, neophodnoj dokumentaciji za solidarnu pomoh, a solidarne pomoći za duže ili teže bolesti zaposlenog, za slučaj lečenja od posledica ranjavanja zaposlenog kome je radni odnos u MUP-u prestao kao posledica ranjavanja prilikom vršenja službene dužnosti, za dužu ili težu bolest člana uže porodice, za zdravstvenu rehabilitaciju, nabavku ortopedskih pomagala, aparata za rehabilitaciju i nabavku lekova zaposlenom kao i članu njegove uže porodice i za slučaj teže invalidnsoti zaposlenog — NEMA! Ceo pravilnik se sveo na refundaciju, koju će biti teže dobiti nego 7-cu na lotou.


PSS je naravno ukazao na to, i svi prisutni su bili svesni te činjenice. Ne zato što je to rekao PSS već zato što je to tako očigledna istina koja se vidi na prvo čitanje. Odgovor,isti kao i uvek kada struka govori iskreno, MUP NEMA PARA ! Sva ona velika priča o avionima, kamionima je namenjena za nekog drugog, za radnike MUP-a je namenjena besparica. Posebnog fonda za isplatu solidarnih pomopi- NEMA! Koristi se iz dela za socijalna davanja trudnicama, jubilarnih pomoFzi, troškova prevoza... pa koliko ostane da se nagrebe toliko će se davati. Sve dok jednog dana, ministar i njegov sindikat ne odluče da se ukinu sva davanja sem plate. Kao u vremena pre PKU-a.


I onda se neko pita zbog čega smeta PSS ? Zbog istine.


U Beogradu, 31.07.2018. godine

20180731 153524v

Prijatelji sajta

: