POBEDA PSS-A MUP DUŽAN DA PLATI NOVOGODIŠNJU ČESTITKU!!!

Štampa


U „pilot“ tužbi PSS-a, sud u Bečeju je doneo prvostepenu presudu da je MUP kao poslodavac dužan da isplati novčani iznos na ime naknade za novčanu čestitku deci zaposlenih na ime poklona za Novu godinu u visini 9.166,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe.

Kao pravni osnov za pozitivnu presudu u korist kolega, sud je uzeo Aneks PKU-a i čl. 46. PKU-a za državne organe koji su tu zahvaljujući Peticiji više od 21 000 kolega i inicijativi PSS-a.

Protiv isplate novčane čestitke zaposlenima u MUP-u, na sastanku Komisije za praćenje primene PKU-a dana 19.07.2017. godine glasali su predstavnici MUP-a i NSP-a, dok su za isplatu bili predstavnici PSS-a Zoran Andrijević i Miodrag Antonić.

Ako ne žele da pomognu svojoj deci i sebi, nemojte molimo vas da ne sprečavate nas da pomažemo i vašoj i našoj deci. PSS nikada nije pravio, niti će praviti razlike među decom.

Ovo je još jedna posledica „političke" borbe PSS-a, poput solidarne pomoći, jubilrnih nagrada, najavljenih povećanja plate...


U Beogradu, 13.10.2017. godine

Vaš Policijski sindikat Srbije

 

13.10.2017.0001

Prijatelji sajta

: