Zaposlenima u MUP-u koji se nalaze na porodiljskom odsustvu nije povećana plata u iznosu od 10%.

Štampa

Poštovani,

prilikom isplate plate 10. januara 2016. godine zaposlenima u MUP-u koji se nalaze na porodiljskom odsustvu nije povećana plata u iznosu od 10%.

Svesni smo da se u ovoj situaciji radi o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva, koja se vrši shodno prosečnoj osnovnoj zaradi zaposlenog za 18 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. Ovaj zakon je jedna od mera neposredne borbe za povećanje nataliteta, zaštite dece i porodice svih građana.

U tom kontekstu molimo Vas za pronalaženje modaliteta kako bi zaposleni u MUP-u koji se nalaze na porodiljskom odsustvu, bili suštinski zaštićeni u duhu navedenog zakona tj. da se pronađe način da se tim kolegama uplati novčana razlika u iznosu od 10% od plate.

Budžetom MUP-a opredeljena su novčana sredstva za trajno povećanje plate u iznosu od 10% za sve zaposlene. Logika stvari nameće da poslodavac nije u mogućnosti da predvidi ko će i kada otići na trudničko, odnosno porodiljsko odsustvo. S obzirom da se novčana sredstva za povećanje plate u iznosu od 10% od plate već nalaze u budžetu MUP-a, kao jedna od mogućnosti može se navesti uplata jednokratne novčane pomoći zaposlenima u MUP-u koji se nalaze na porodiljskom odsustvu u iznosu koji predstavlja razliku između naknade plate koju trenutno primaju i plate koju bi primali kao da rade.

I svaki drugi način je poželjan

11.01.2018.0001v

Prijatelji sajta

: