ZAŠTO ZAKON NE VOLI NSP I VRH MUP-A?

Štampa

 

U kakvom su odnosu NSP i član 218. Zakon o radu? U jako lošem gotovo nepomirljivom, kažu čisti dokazi. Ovaj član navodi da se sindikat smatra reprezentativnim:

1) ako je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja;

Odmah problem za NSP i to veeeeeeeliki: NSP deluje na radnike tako što je 25.10.2014. godine dao poslodavcu podršku za smanjenje plate, smanjenje dnevnica, umanjenje penzija kolegama koji završavaju svoj mučni radni vek u našem ministarstvu.

NSP pomaže radnicima tako što su 04.12.2015. godine dali saglasnost za analizu rizika — saglasnost da se otpuste kolege sa posla.

NSP 11.02.2015. godine potpisuje PKU koji je loš po radnike.

NSP 19.07.2017. godine glasa protiv novogodišnjih paketića za decu do 15 godina, na Komisiji za praćenje primene PKU-a.

NSP je dao saglasnost za Zakon o policiji koji uzima mnogo prava radnicima.

NSP je bio protiv peticije i Aneksa PKU-a a samim tim i protiv isplate solidarnih pomoći za rođenje dece, smrti užih članova porodice, bolesnih kolega...

NSP uglavnom vode komandiri, načelnici, zamenici pa onda sami vidite, bar u svojoj stanici, koliko je ko dobrovolzno član NSP-a.

 

2) ako je nezavisan od državnih organa i poslodavaca;

NSP i nezavisnost u radu nigde veze nemaju. Pogledajte snimak predsedavajućeg NSP-a na proslavi svog udruženja na Tari 2017. godine (fejsbuk stranica NSP-a 08.09.2017.)

NSP je, kao što već rekosmo, bio „nezavistan“ da podrži poslodavca u smanjenju plate, dnevnica, penzija, otpuštanju radnika itd.

NSP rukovodstvo u većini i jesu predstavnici poslodavca: predsedavajući Lukić istog dana kada je dao saglasnost sa otpštanje kolega 04.12.2015. godine unapređen je u zamenika načelnika u Žandarmeriji, Barbulov predsednik Izvršnog odbora zamenik načelnika PU u Kikindi, bivši generalni sekretar Matić bio je policijski ataše u našoj ambasadi u Mađarskoj, Jovanović komandir u Gadžinom Hanu, Petrović komandir u Preševu itd. itd.

 

3) ako se finansira pretežno iz članarine i drugih sopstvenih izvora;

NSP sam na Tari 2017. priznaje ko ga i kako finansira van ličnih izvora prihoda. Preslušajte sami priznanje o uskoj povezanosti sa vrhom MUP-a.

Ovde im čak ni ne računamo 40-ak službenih vozila koje-im MUP daje, plate od oko 100.000,00 dinara što su dobili za napredovanja, kancelariju, telefone...

 

4) ako ima potreban broj članova na osnovu pristupnica u skladu sa čl. 219. i 220. ovog zaskona;

 

Dana 19.10.2017. godine smo tražili od MUP-a da se NSP-u proveri reprezentativnost tj. koliko članova imaju.

MUP nije dao na svoj NSP. Nisu dozvolili da se vidi koliko ih ima, ni slučajno. Navodno, prema podacima MUP-a, NSP ima oko 1750000 na teritoriji cele Srbije. A sad što nema pristupnica, što ne smeju na otvoreno brojanje, što beže sa utvrđivanja reprezentativnosti to je stvar istine koje se svi oni skupa boje.

NSP da ima toliko pristupnica koliko kaže, lako bi došao, izneo sve pristupnice na sto i završili bi posao oko utvrđivanja reprezntativnosti za 15 minuta. Api...

Svi znaju kako se ljudi učlanjuju u NSP, ali baš svi. Znaju i svi da je predsedavajući NSP-a Lukić do 2012. godine bio policajac/žandarm a onda ga je krenulo: i fakultet završi i napredovao u zastavnika, pa kapetana, pa majora, pa potpukovnika sve za 4,5 godine i to od žandarma, preko šefa tima specijalnih vozila, šefa smene do zamenika KOC-a cele Žandarmerije, sa plaTom od oko 120.000,00 dinara.

Za sebe se ovaj poslodavac izborio dobro ali baš dobro a za vas - zapitajte se sami.

I tako će PSS opet da se bori za PKU, Zakon o policiji, Aneks, solidarne pomoći, novogodišnje čestitke, prekovremene sate, smenski rad, osnovni koeficijent... PSS ostaje kao i uvek, da se bori za sve radnike MUP-a.

U Beogradu, 07.02.2018. godine

Vaš PSS

07.02.2018.0001

07.02.2018 2 str0001

12301567 537482126407112 3204066047790258776 n

Lukic i stefanovic

lkc

Prijatelji sajta

: