SUMNJIVI SPISKOVI

Štampa

 

Dana 25.04.2018.godina, održan je sastanak Komisije za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći.

Na današnjem sastanku Policijski sindnkat Srbije je dao primedbu na priložene spiskove uz zapisnik i nije potpisao zapisnike sa sastanka održanih 21.02., 15.03. i 05.04.2018.godine, jer se na priloženim spiskovima nalaze zaposleni kojima je odobrena isplata solidarne pomoći za 2017.godinu, a da njihovi zahtevi nisu razmatrani i nije odobrena isplata solndarne pomoći na sastancnma Komisije na kojima je prisustvovao predstavnik Policijskog sindikata Srbije.

Policijski sindikat Srbije zatražio je od načelnice Odeljenja za zarade i benificije da se sindikatu dostave kompletni spiskovi zaposlenih kojima je odobrena solidarna pomoć za duže ili teže bolesti, rehabilitaciju, nabavku ortopedskih pomagala i kupovinu lekova po podnetim zahtevima za 2017.godinu, nakon čega će Policijski sindikat Srbije izdati zvanično saopštenje.

Od strane predsednika Komisije, predstavnika Sektora za materijalno-finansijske posloves, Vladimira Velkovskog, dostavljen je predlog Ministarstva da solidarna pomoć za slučaj smrti člana uže porodice, za 2018.godinu umesto dosadašnjih 50.000.oo iznosi 30.000,oo dinara, koji je nakon glasanja 3:2 usvojen. Policijski sindikat Srbije glasao je protiv predloga.

31378665 782298628631062 8826254898195595264 v

Prijatelji sajta

: