OBAVEŠTENJE U VEZI ČLANA 173a ZoP

Štampa

 

Direktor Rebić je održao sastanak sa komandantima SAJ-a i Žandarmerije. Na tom sastanku im je preneto da će se penzionisanje vršiti po članu 79 Zakona o PIO i da je u pitanju starosna, a ne prevremena penzija - što je tačno.

downloadAli, moramo ponovo da vas upozorimo na moguće štetne posledice. Po članu 62 Zakona o PIO visina penzije se dobija množenjem prosečnog koeificijenta sa "godinama staža".
Iako neće biti umanjenja za godine života, biće umanjenja za one koji nemaju godine staža, samim tim što će broj godina staža biti manji.

Zatim, član 79 Zakona o PIO vam je prenzentovan tako da izgleda da će penzija da vam bude veća 20%, ako odete pod ovim uslovima, što nije tačno. Tih 20% je samo sastavni deo formule obračuna penzije i ne menja ništa otišli u penziju sad ili kasnije.

Ponovo vam savetujemo da ne slušate "dobronamerne savete iz MUP-a", jer su oni zadnjih decenija puno puta pokazali koliko brinu za nas. Sačekajte da neko od kolega, ko iz ličnih razloga mora da ode u penziju pod ovim uslovima, dobije rešenje za penziju, pa uporedite, kako biste vi prošli u vašem slučaju. Ima vremena do 31.12.2018-te, nema potrebe da ovako važnu odluku lomite preko kolena.


VAŠ PSS

Prijatelji sajta

: