Zašto je nastao Policijski sindikat Srbije?

Štampa

 

Život građana Srbije, a naročito nas zaposlenih u policiji, obeležen je posledicama svega lošeg što nam se dešavalo u regionu poslednjih petnaest godina. Duboka društvena trauma koja traje već deceniju i po, kao da se nastavlja.


 

Povećanje koeficijenata, plaćeni noćni rad, državni praznici i vikendi, kao i najavljene sistematizacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije ostali su iluzija i neispunjeno obećanje, dok su teško materijalno stanje policijskih službenika i nepostojanje elementarnih uslova za obavljanje redovnih dužnosti sumorna slika današnjice.Mora se znati ko je ta lažna elita koja rukovodi! To su vajni stručnjaci, počev od pojedinaca u najmanjim organizacionim jedinicama, pa do onih u samom vrhu, koji su postavljeni na rukovodeće funkcije ne zato što su kvalitetni i stručni, već zato što su poslušnici koji grade „karijeru“, najbliži rođaci itd. I to ne bi bio problem da njihov karijerizam ne dolazi u direktan sukob sa osnovnim ljudskim i građanskim pravima policijskih službenika. Otuda nepravedno vrednovanje rada, izbegavanje obaveza po zakonu o radu, neplaćanje prekovremenog rada, selektivno disciplinsko kažnjavanje itd..., sa direktnim posledicama po egzistenciju policijskih službenika i njihovih porodica.Moramo stati na put surovim i nepravednim metodama vrednovanja rada, kršenju osnovnih prava zagarantovanih Zakonom o radu, ali i stupiti u odbranu sopstvenog dostojanstva, kako bi se jednom za svagda zasluženo oslobodili epiteta korumpiranog činovnika. A da bi ostvarili ovaj dugo iščekivani cilj, zaposlenima u policiji je potreban sindikat koji će se požrtvovano boriti za njihova prava, sa pretenzijom da bude socijalni partner sa poslodavcem.
Za ostvarivanje bolje organizacije posla, plaćanja prekovremenog rada u skladu sa zakonom, ali i tretmana ekvivalentnog izlaganju opasnosti koje naš posao podrazumeva, potrebna je istinska saradnja sa Ministarstvom, utemeljena na načelima dvosmerne komunikacije, komunikacije između poslodavca i jakog sindikata, Policijskog sindikata Srbije, sindikata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.


 

Prijatelji sajta

: