SOCIJALNI DIJALOG – PUT U EVROPU

Print
P R O G R A M

Predsedavajući: Bert Van Kalemberg, generalni sekretar Eurofedopa, Njegoš Potežica, predsednik Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije,

    Slavica Živanović, predsednik Sindikata pravosuđa Srbije, Veljko Mijailović, predsednik

    Policijskog sindikata Srbije.
 

                              09.00.................................... Dolazak, registracija i distribucija materijala. Kafa  

                              09.15 – 9.30......................... Pozdravna reč:  

                              09.50 – 10.10........................ Tema 1 : „Šta su radni standardi i razvoj zakonodavstva“

                              Predavač: Bert Van Kalemberg

                              10.10-10.30........................... Tema 2: „Savet Evrope – fundamentalna prava – socijalna povelja“

                              Predavač: Johan Vermer

                              10.30-10.50........................... Tema 3:  „Ministarstvo pravosuđa – upravljanje u pravosuđu“

                              Predavač: Johan Vermer  

                              10.50-11.10........................... Pauza

                              11.10-11.30........................... Tema 4: „Strategija upravljanja konfliktima i uloga sindikata“

                              Predavač: dr Darko Marinković

                              11.30 – 11.50......................... Tema 5: „Radni odnosi i socijalni dijalog“

                              Predavač: Frank Hanke, predstavnik Fondacije  Fridrih Hebert
                               

                              11.50-12.30........................... Diskusija  

                              12.30-13.30........................... Koktel

                              13.30-13.50........................... Tema 6: „Sindikalna prava u Velikoj Britaniji“           

                              Predavač: Brian Katon

                              13.50-14.10........................... Tema 7: „Sindikalna prava u državnoj upravi Austrije“

                              Predavač: predstavnik SindikataAustrije

                              14.10-14.30........................... Tema 8: „Pravo na štrajk i pravo na pregovaranje“

                              Predavač: predstavnik Sindikata Austrije
                               

                              14.30-14.50........................... Tema 9: „Značaj kolektivnog pregovaranja za ostvarivanje prava zaposlenih“

                              Predavač: dr Živko Kulić

                              14.50-15.30............................. Diskusija

                              15.30-16.00................................Pauza

                              16.00-16.20............................. Tema10: „Pravni položaj državnih službenika – profesionalizacija i depolitizacija“

                              Predavač: dr Branko Lubarda

                              16.20-16.40............................... Tema 11: „Socijalni dijalog u lokalnoj upravi Grčke“

                              Predavač: Temis Balasopulos - predsednik Sindikata Svegrčke federacije lokalne uprave

                              16.40-17.10................................Tema 12: „Korupcija i uticaj na društvo“

                              Predavač: Aleksandar Ćurčić, advokat  

                              17.10-19.10............................... Radionica

                              Mentor: dr Darko Marinković
                              

Prijatelji sajta

: