Završen seminar na temu: „SOCIJALNI DIJALOG – PUT U EVROPU“

Print

 Ne postoji socijalni dijalog


Predstavnici sindikata zaposlenih u državnoj upravi i policiji ocenili su danas da u Srbiji ne postoji socijalni dijalog, a kao najveći nedostatak naveli su nepostojanje granskih kolektivnih ugovora.

Predsednik Sindikata zaposlenih u državnoj upravi Njegoš Potežica rekao je na konfereciji "Socijalni dijalog - put u Evropu" da su zahtevi tog sindikata ne samo socijalnog karaktera, već rešavanje vitalnih pitanja, odnosno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

Potežica je dodao da je osnovno nerešeno pitanje status kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora.

Prema njegovim rečima, u poslednjih šest meseci stvari su se promenile u poštovanju socijalnih partnera i rešavanja problema zaposlenih u državnoj upravi.

"Svakako da bi kruna bila da smo potpisali poseban kolektivni ugovor za državne organe", ocenio je Potežica.

Prema njegovim rečima, taj sindikat će podržavati svaku reformu u smislu decentralizacije, depolitizacije, racionalizacije i tehničke opremljenosti.

"To su bitna pitanja koja u velikoj meri utiču na smanjenje broja zaposlenih, a istovremeno na kvalitet pružanja usluga građanima", kazao je Potežica.

Predsednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović je rekao da je najveći problem to što nema socijalnog dijaloga i dodao da već godinu i po administracija Ministarstva unutrašnjih poslova ćuti.

On je naveo da nijedan sastanak na temu sindikata, odnosno sicijalne pravde u okviru MUP-a, nikada nije održan, niti ga je neko inicirao.

Predsednica Sindikata zaposlenih u pravosuđu Slavica Živanović je navela da se socijalni dijalog poboljšao nakon prošlogodišnjih protesta tog sindikata, ali da još nije ispunjen zahtev o kolektivnim ugovorima, kao i izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Generalni sekretar Evropske asocijacije zaposlenih u javnim službama Bert van Kalemberg ocenio je da je Srbija, što se tiče sindikalnih prava, napredovala u poslednjih pet godina. Van Kalemberg je kazao da se mentalitet političara u Srbiji promenio, te da su shvatili da o Evropi ne treba samo govoriti, već da je potrebno da se odnos državne uprave i sindikata poboljša kako bi se poboljšalo i upravljanje. Prema njegovim rečima, evropske integracije zahtevaju i bližu saradnju evropskih sindikata.

(Beta)


U rublici dokumenta,  možete pogledati zajedničku deklaraciju o socijalnom dijalogu.

Prijatelji sajta

: