LUXEMBOURG, 08/09.11.2007

Print
POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE 
 

      LUXEMBOURG, 08/09.11.2007

      Jean-Monnet-Centre

      EUROFEDOP   /  EPU /

      TRADE COUNCIL POLICE 

      OBAVEŠTENJE 

      Dana 8 i 9. 11. 2007. godine u Luksemburgu je u kongresnoj dvorani ”Jean-Monnet-Centre”, održan Kongres evropskih sindikata policije i bezbednosti. Kongresu su prisustvovali najveći sindikati evropskih policija i bezbednosti iz Nemačke, Austrije, Francuske, Belgije, Holandije, Italije, Mađarske i Rumunije.

      Na lični poziv generalnog sekretara EUROFEDOPA gospodina Berta Van Kalemberga i predsednika EPU gospodina Hermanna Feinera, Kongresu je  prisustvovala i delegacija Policijskog sindikata Srbije, koju su predstavljali predsednik Veljko Mijailović, generalni sekretar Pavle Heđeši i član izvršnog odbora Branka Laketa.

      Pored analize dosadašnjeg rada i teme Kongresa ”Reforme penzionog sistema u Evropi”, predstavnici navedenih sindikata evropskih policija su posebnu pažnju posvetili našoj delegaciji i izlaganju predsednika Policijskog sindikata Srbije Veljka Mijailovića koji je izneo stanje i aktuelne probleme sa kojima se susreće Polcijski sindikat Srbije u svom radu.

      Predsednik Veljko Mijailović je u svom izlaganju pred predstavnicima evropskih sindikata policije obrazložio problematiku nedostatka dijaloga između predstavnika sindikata i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije kao poslodavca, na čelu sa aktuelnim ministrom unutrašnjih poslova.

      Poseban akcenat je stavljen na “nedostatak dijaloga i komunikacije” između predstavnika našeg sindikata i Ministarstva policije sa druge strane, te se kao jedinom  alternativnom  rešenju pribeglo medijskom obraćanju sindikata javnosti Srbije.

      Zbog istupanja u medijima kao ovlašćenog  predstavnika  Policijskog sindikata Srbije i ukazivanja na probleme sa kojom se sindikat svakodnevno susreće, Veljko Mijailović je udaljen sa posla iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

      Izlaganje predsednika Veljka Mijailovića je naišlo na veliko interesovanje predstavnika evropskih sindikata policije i bezbednosti koji su nakon toga pojedinačno podržali napore i stav sindikata da mora postojati zdrav i partnerski odnos između sindikata sa jedne i poslodavca sa druge strane, podsetivši na praksu u njihovim zemljama.

      Predsednik Evropske policijske unije sindikata /EPU/  gospodin Hermann Feiner je posebno pozdravio naš dolazak na Kongres, kao i napore naše zemlje za priključenje Evropskoj uniji i potpisanom sporazumu o pridruživanju, ali je naglasio da je nedopustivo da jedan sindikat policije kao što je Policijski sindikat Srbije ima problema u uspostavljanju dijaloga sa poslodavcem, jer je praksa evropskih zemalja da poslodavci posebnu pažnju posvećuju svojim sindikatima.

      Gospodin Feiner je istakao da će se lično založiti, kako on tako i sve članice EPU, da pruže maksimalnu podršku Policijskom sindikatu Srbije i njegovom rukovodstvu, posebno predsedniku Veljku Mijailoviću koji je dobio otkaz.

      EPU kao članica EUROFEDOP-a i INFEDOP-a ima mehanizme za podršku drugim sindikatima, pa će problem biti izložen na najvišem vrhu u Evropskom parlamentu gde imaju svog predstavnika. On je takođe naglasio da se mora započeti ozbiljan dijalog između sindikata i poslodavca koji je u interesu kako zaposlenih tako i države kao  poslodavca, jer se u Evropi uveliko radi na vrlo važnim pitanjima iz oblasti socijalne i penzijske zaštite, te tako i Srbija mora da radi na tome, naravno, uz saglasnost i kompromis sa sindikatima. 

      Ono što se može zaključiti sa održanog Kongresa je to da je Policijski sindikat Srbije podržan u svojim naporima da se uspostavi socijalni dijalog sa poslodavcem, da su razmenjena ogromna iskustva sa predstavnicima drugih evropskih sindikata policije, da su napravljeni ozbiljni kontakti za dalju saradnju, a posebno u oblasti dalje edukacije sindikalnog organizovanja, rada i napretka u cilju ostvarivanja što boljih  uslova rada za članstvo, ali i sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.  
 
 

      Beograd 14. novembar. 2007. godine