PLATE MANJE ZA 10.000,00 DINARA !

Print

Fiskalni savet RS rekao je da od 01.01.2019. godine, po Zakonu o sistemu zarada u javnom sektoru, osnovna plata policajca sa SSS treba da bude smanjena sa 40.000 na 30.000 dinara. Takođe su naveli da nameštenici u državnoj upravi (radnici MUP-a bez statusa) umesto 35.000 primaju platu u iznosu od 25.000 dinara.

(Tabelu fiskalnog saveta preuzela je, između ostalih, dnevna novina POLITIKA 07.08.2018. godine u 22.00, pod naslovom „Predsedniku, premijerki i ministrima tri puta veća plata“).

Uredba o koeficijentima, kojom će se bliže urediti finansijsko sakaćene policajaca i ostalih radnika MUP-a, biće doneta do kraja septembra u skladu sa potpisanim sporazumom Vlade RS i MMF-a.

Planirano je da najveći udar na platu dožive pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i IJP-a.

Predviđena su i određena povećanja plata, tako da je poslaniku Narodne skupštine RS umesto dosadašnjih 70.000 planirano 250.000 dinara, predsedniku Vlade RS sa 100.000 na 275.000 a predsedniku Republike sa 125.000 na 275.000 dinara. Para ima ali samo za neke. Za radničku klasu definitivno ne.

Ministar i njegov sindikat prvo su izbacili čl. 147 iz starog Zakona o policiji koji je predviđao od 30 do 50 odsto veće plate radnicima MUP-a u istoj stručnoj spremi u odnosu na ostale državne činovnike, zbog posebnih uslova rada, opasnosti po život i zdravlje, odgovornosti, težine i prirode poslova... Oni su zatim skoro uništili PKU. Organizovali otpuštanje radnika (analizu rizika). Privremeno smanjili plate i trajno dnevnice.

PSS je glasno i jasno pričao o tome i borio se protiv toga. U nečemu smo uspeli u nečemu ne. A ostali? Napadali PSS da se bavi politikom. Danas, pred trajno otimanje 10.000 dinara od plate, od kredita, od penzije, od kućnog budžeta, od naše dece, da li se PSS bavio politikom ili borio za radnike MUP-a?

Ovo je za protest na ulici. Niko drugi se neće boriti za vas umesto vas. Nema niko drugi.

PSS se sigurno neće složiti sa ovakvom odlukom MUP-a i njegovog sindikata. O konkretnim akcijama bićete blagovremeno obavešteni.

U Beogradu, 09.08.2018.

Vaš PSS

20180809 141252v

Prijatelji sajta

: