Način računanja radnog vremena za praznike

Print

 

Poštovana,

povodom Vašeg raspisa 08 broj 114/2018 od 08.11.2018. godine, smatramo da isti sadrži grešku koja je veoma štetna po radnike.

U raspisu je navedeno da ove godine 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu pada u nedelju, da se isti praznuje navedenog dana, a da se ne radi narednog dana tj. u ponedeljak. Međutim, kao zaključak je navedeno da će se plaćati samo za nedelju 11. novembra, dok će radnici MUP-a koji budu radili u ponedeljak 12. novembra pokloniti svoj dan ministarstvu jer će raditi za džabe.

Ceo tekst raspisa je rađen po Zakonu o državnim i drugim praznicima sem zaključka, koji je, smatramo, pogrešan jer je donet na osnovu finansija MUP-a, a ne na osnovu prava. Naime:

•    Ispravno je konstatovano u raspisu da se ne radi u ponedeljak 12.11.2018. godine jer se praznuje Dan primirja u Prvom svetskom ratu (čl. Za Zakona o državnim i drugim praznicima u PC).

•    Međutim, Zakon o policiji u čl. 187. st. 1. tač. 2. predviđa da se plaća 121% kada se radi na dan praznika koji nije radan dan, što je u potpunosti 12.11.2018. godine, kao što ste i sami naveli.

•    Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00421/2008-02 od 04.05.2008. godine, navodi da zaposleni koji nije radio na dan državnog praznika koji je neradan dan ima pravo na naknadu zarade, a u slučaju da je zaposleni radio na te dane ima pravo na uvećanu zaradu shodno Zakonu o radu.

•    Na taj način, pravi se razlika između onoga ko ne radi 11. i/ili 12.11. - oni će dobiti naknadu zarade, dok će onaj ko bude radio 11. i/ili 12.11. morati da dobije uvećanje od 121%.

•    U suprotnom ne bi postojala nikakva razlika između onoga ko radi i onoga ko ne radi, u tom slučaju bi bilo isto radio - ne radio, što je, smatramo, nedopustivo, diskriminatorski, pogrešno...

Kazna za poslodavca sa svojstvom pravnnog lica iznosi od 600.000 do 1.500.000 dinara, u slučaju ne obračunavanja uvećanja plate zaposlenom za dane praznika koji nisu radni.

Zato Vas Molimo da još jednom analizirate raspis i korigujete evidentnu grešku.

 

S poštovanjem,

Predsednik

Veljko Mijailović

 

U Beogradu, 09.11.2018. godine

20181109 165247v

Prijatelji sajta

: