SASTANAK SA MINISTROM BRATISLAVOM GAŠIĆEM

Dana 09.11.2022 godine u vremenu od 13.30 do 14.30 časova održan je sastanak delegacije Policijskog sindikata Srbije koju su sačinjavali predsednik Veljko Mijailović i članovi UO Slađana Lukić Papuča i Desanka Nikolić i ministra Unutrašnjih poslova gospodina Bratislava Gašića sa saradnicima, šefom kabineta Dejanom Bojovićem, pomoćnikom direktora policije Draganom Vasiljevićem, zamenikom sekretara MUP-a Milicom Bondžić a u vezi problematike :

Uniforma, oprema , službena vozila , bonovi za topli obrok, prekovremeni sati, PJP, IJP, priznavanje visokih škola , novi Zakon o Unutrašnjim poslovima , sistematizacija, nagrađivanje, povećanje plata zaposlenih u MUP-a, opremanje sredstvima za rad svih uprava u okviru ministarstva.

U vezi svega navedenog ministar gospodin Bratislav Gašić je istakao da je upoznat sa sve ukupnom problematikom u ministrstvu te da će se punim kapacitetom angažovati na rešavanju svih gore navedenih problema. Takođe je istakao da će insistirati na profesionalizmu u okviru MUP-a, te sa tim u vezi ubuduće će državni sekretari Ministarstva unutrašnjih poslova biti iz redova policijskih profesionalaca , a ne iz politike kao što je to do sada bio slučaj.

Poseban akcenat istaknut je na donošenju novog Zakona o Unutrašnjim poslovima koji treba da sledi evropske tekovine i maksimalno zaštiti pre svega građane a potom i sve policijske službenike koji čestito i profesionalno obavljaju svoje poslove.

Dogovoreno je da Policijski Sindikat Srbije svoje primedbe na nacrt Zakona o Unutrašnjim poslovima dostavi šefu kabineta Dejanu Bojoviću , a koji će biti predmet rasprave na sastanku organizovanom na tu temu.

Kada dođe do usvajanja Novog Zakona o Unutrašnjim poslovima na sednici Narodne skupštine R. Srbije, odnosno kada isti stupi na pravnu snagu pristupiće se novoj sistematizaciji radnih mesta u MUP-a, gde se popunjenost od sto posto sistematizovanih radnih mesta očekuje najkasnije za godinu dana, čime bi se opterećenost na radu policijskih službenika drastično smanjila.

Ministar je ovom prilikom predočio da će nastojati da se ponovo aktivira Srednja škola Unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici.

U narednom periodu će se raditi na zameni uniformi i drugih delova opreme i naoružanja. Intencija je na poboljšanju voznog parka u okviru MUP-a i biće izvršene drastične redukcije korišćenja službenih vozila kako bi se ista podelila najneophodnijim strukturama policije ( UKP, Policiji opšte nadležnosti, VSJ, Saobraćajnoj policiji, Graničnoj policiji) , radi što efikasnijeg rada navedenih službi a u interesu države i njenih građana.

Policijski Sindikat Srbije pozdravlja i potpuno podržava sve što je ministar gospodin Bratislav Gašić izneo kao plan rešavanja postojeće problematike u okviru MUP-a , pogotovo zbog činjenice da ukoliko ministar sprovede pomenutu agendu to će u značajnoj meri poboljšati kako radni ambijent tako i materijalni status u MUP-a i učiniti sveukupnu bezbednost u državi još boljom.

Script Selection

Slični tekstovi