SASTANAK U POLICIJSKOJ UPRAVI NOVI PAZAR

Dana 07.10.2022.godine u 11.30 časova održan je sastanak u prostorijama PU Novi Pazar sa načelnikom PU Ljajić Nerminom, načelnikom odeljenja policije Draganom Đurovićem, načelnicom saobraćajne policijske ispostave Irmom Kolašinac i načelnikom odeljenja kriminalističke policije Momčilom Mijajlovićem i od strane rukovodstva Policijskog sindikata Srbije, Predsednika Veljka Mijailovića, članova Upravnog odbora Ivana Gudurića, Milenka Božičkovića, sekretara Milana Price, predsednika SG Novi Pazar Sanjina Mašovića, potpredsednika SG Nova Varoš Smaja Džanovića.

Pre početka samog sastanka načelnik Ljajić pozdravio je saradnju PSS i PU Novi Pazar koja je na obostrano zadovoljstvo- krajnje profesionalna.

Teme dnevnog reda istakao je predsednik SG Novi Pazar Sanjin Mašović :

1. Isplata pasivnog dežurstva policijskih inspektora OKP-a koja nije isplaćena u okviru dežurstva po referatu imovinskih delikata putem medijacije.

2. Rešavanje statusa referenata odseka upravnih poslova sa statusom PP.

3. Obezbeđivanje kancelarijskog prostora za potrebe sindikalnih aktivnosti.

Povodom prve tačke dnevnog reda načelnik PU Novi Pazar istakao je da će iznaći način da se svaki zaposleni obešteti, jer je očigledno da je naneta štete istima neisplaćivanjem dežurstva i da se taj propust nije desio njegovom krivicom već je takvo stanje zatekao od predhodnog rukovodstva, ali da je to odmah uočio, ispravio.Isti je preneo da će preuzeti to za obavezu i da će sa šeficom ljudskih resursa Sandrom Živković kontaktirati ljudske resurse u Beogradu i da će znati tačnu proceduru kojom će se moći ostvariti isplata putem vansudskog poravnanja (medijacije).

Povodom druge tačke dnevnog reda načelnik Ljajić je preneo da je predat zahtev ljudskim resursima za 5 zaposlenih sa statusom PP i da očekuju pozitivan odgovor, jer je to u interesu PU Novi Pazar obzirom na uvećan obim posla, a smanjen broj ljudstva.

Povodom treće tačke dnevnog reda načelnik je obećao da će nastojati da se omogući jedna prostorija za sindikalne potrebe.

Nakon što su iznete tačke dnevnog reda predsednik SG Novi Pazar je izneo svoja očekivanja i zatražio od rukovodstva PU Novi Pazar ako imaju određena očekivanja od sindikata da zajedničkim snagama i kapacitetima utiču na rešavanje neke određene problematike ili nekih specifičnih nedostataka.Rukovodstvo se jednoglasno složilo da su problem nedorečene, opširne i dvosmislene depeše, kao i na problem papirologije i birokratije sa raznim službama.

Script Selection

Slični tekstovi