NOVO ORUŽJE MUP-A ZVANO „SISTEMATIZACIJA“

Štampa

U težnji MUP-a da svoje radnike učini potčinjenima, modernim robovima, koristili su različite mehanizme prinude: smanjenje plate; smanjenje dnevnica; organizovana je analiza rizika (otkazi); devastirana služba, najblaže rečeno, spornim kadrovskim rešenjima; pretnjama i ucenama da se neko učlani odnosno da se iz drugog sindikat isčlani itd. MUP je u velikom problemu smišljanja modusa kako svoje radnike potlačiti tj. onemogućiti ih da pričaju o pravim profesionalnim i radničkim problemima, već da se isključivo bave kako sačuvati posao i platu.

Poslednji u nizu zloupotreba zakonom utvrđenog načina funkcionisanja ministarstva, jeste „sistematizacija". Od kako je službe uvek je u pitanju neka nova sistematizacija, međutim, sada MUP želeći da se brutalno obračuna sa neistomišljenicima u pogledu profesionalizacije javne bezbenosti, MUP koristi „sistematizaciju“ kao sredstvo prinude. Nasuprot dokazanim stavovima MUP-a da se promovišu lica kriminogenih istorija, lica nepoznata profesionalnom delu ministarstva i lica odana stranačkim interesima nalaze se potrebe policije, vatrogasaca i građana. I zato su sada „sistematizacijom":

•    Predviđena nova kadrovska rešenja gde degradiraju čestite policajce na višestruko niža, lošija i slabije plaćena radna mesta.

•    Hoće da profesionalce, željne rada, premeste u druge uglavnom udaljene organizacione jedinice.

•    Na upravljačka radna mesta, uglavnom, dovode poslušnike, ljude bez znanja i/ili iskustva.

•    Stručnu spremu priznaju, većinom, njima odanim za razliku od prekaljenih kadrova koji su u službi ostavili zdravlje.

•    Pokušavaju da unište one koji znaju šta se događa u MUP-u i neće da ćute o tome.

•    Hoće da promovišu lojalnost nečemu i ne rad na uštrb poštenja i rada.

I, naravno, kao izgovor koriste Zakon o policiji, koji kao to omogućava da raspoređuju ljude gde god požele na način kako to žele.

I, naravno, lažu. To uito oni planiraju da urade nije zakon, nije pravo to je igranje zakona, šegačenje pravom.

PSS će se boriti protiv ovakvih prinudnih premeštaja i uništavanja službe, na sve dozvoljene načine, o čemu će te biti informisani vrlo brzo, kada već MUP nema sluha za probleme radnika čak ni da razgovara o njima sa legitimnim predstavnicima - PSS-om. Dok za one svoje, koji se slažu sa svim čime su pokušali da unište radnike, uvek imaju vremena jer valja potpisati saglasnosti za Uputstva, Pravilnike, Instrukcije kojima se od radnika otimaju teškom mukom izborena prava. Zato zbijmo redove kažimo STOP.

 

U Beogradu, 15.10.2018. godine

Vaš PSS

saopstenje15102018