SASTANAK U POLICIJSKOJ UPRAVI PANČEVO

Dana 28.10.2022. godine održan je sastanak sa načelnikom PU Pančevo Čigoja Stevanom. Sastanku su prisustvovali ispred PSS predsednik Veljko Mijailović, član UO Milenko Božičković, član UO i predsednik SJ Pančevo Veroljub Pandurov, predstavnici PSS SJ Pančevo Vasilić Dragan, Ivanović Dragana i Marijana Murgu. Sastanku se priključio i načelnik odeljenja policije Živaljević Darko i pravnica Gavrilović Gordana.
Načelnik PU Pančevo Čigoja Stevan pozdravio je delegaciju PSS i istakao da je PSS prvi sindikat sa kojim je održan sastanak u PU Pančevo od njegovog imenovanja za nečelnika PU kao i da poštuje rad PSS i da će se truditi i u narednom periodu da se saradnja nastavi u cilju poboljšanja položaja zaposlenih i rešavanja nastalih problema.
Predsednik PSS Veljko Mijailović pozdravio je dobru volju za saradnju i upoznao načelnika PU Pančevo o istorijatu i programu PSS. Takođe je izneto da se ne poštuje primena preraspodele radnog vremena u PU Pančevo, probleme nameštenika koji su se obratili PSS u vezi čega je sačinjen dopis, skrenuta pažnja da se gubi smisao policijskog posla usled uvećanja obima papirologije i statistike, manjak zaposlenih u PI Pančevo, PS Kovin i PS Kovačica, loša organizacija na terenu prilikom angažovanja IJP, nepoštovanje blagovremenog obaveštavanja prilikom sačinjavala dnevnog rasporeda rada, plaćanje pasivnog dežurstva, tehnički problemi po policijskim stanicama, oprema, zimska obuća, računari, štampači i sl., problemi prilikom zadržavanja lica, uniforma za pripadnike interventnih patrola u PI Pančevo, problem mokrog čvora u PS Bela Crkva. PSS je pozdravio razumevanje i zalaganje načelnika PU u vezi zaposlenja članova porodice preminulih kolega i pomoći njihovim porodicama.
Načelnici PU i OP su se zahvalili na iznetim problemima, izjavili da će nastojati da se isti reše u najkraćem roku, da se napiše trebovanje u vezi nedostatka obuće, štampača,računara i sl.. da će se maksimalno poštovati preraspodela radnog vremena i sačinjavanje rasporeda rada u skladu sa zakonom, da će se starešinama IJP ukazati na propuste, da se neće kažnjavati sitni propusti i administrativne greške zaposlenih, da će se poštovati rad i zalaganje svakog pojedinca. U vezi nošenja interventne uniforme za pripadnike 92 u PA pozdravlja ideju i zahteva da u zajednici sa PSS traži odobrenje od direkcije policije. Načelnik PU je naglasio da će se sa PSS sastati ponovo u skorije vreme i da će izvestiti šta je preduzeto u vezi iznetih problema.
PSS pozdravlja stav i volju načelnika PU za saradnju i unapređanje položaja i uslova rada zaposlenih.

Script Selection

Slični tekstovi