BONOVI ZA ISHRANU – DOPIS SLOBODANU MALIŠIĆU

Poštovani,

obraćamo Vam se Molbom za urgentno rešavanje prava svih zaposlenih na besplatnu ishranu ili isplatu naknade za topli obrok.

PSS pozdravlja donošenje Odluke o kategorijama korisnika kojima se izdaju vrednosni bonovi i Pravilnika o obezbeđenju ishrane i smeštaja u MUP-u, a sve na osnovu člana 193. Zakona o policiji.

Smatramo da se na ovaj način radnici MUP-a približavaju standardizaciji i pravnom utemeljenju potrebe isplate naknade za topli obrok, za koju se kao organizacija zalažemo od osnivanja.

Međutim, parcijalnost u određivanju korpusa zaposlenih koji imaju pravo na ishranu bez novčane naknade narušila je radnu atmosferu u našem Ministarstvu. Manifestacija ogorčenosti velikog broja radnika svih organizacionih jedinica izuzetih predmetnim propisima, za sada se ispoljava kroz javno pogovaranje, verbalno izražavanje nezadovoljstva, do otvorene kritike odnosa nadležnih prema njima.

Praćenjem usklađenosti nižih pravnih akata sa višim, nedvosmisleno se može utvrditi da pojedine organizacione jedinice u okviru PU za grad Beograd, PU u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu koje nisu bile sastavni deo Pravilnika (član 3.), u Odluci dobijaju pravo na besplatnu ishranu (tačka 1.)

U članu 193. Zakona o policiji, kao osnov za obezbeđenje ishrane bez naknade predviđa se i pripadnost određenoj jedinici. U članu 22. Zakona o policiji se navodi koja specijalna i posebne jedinice postoje u okviru Direkcije policije. U predmetnoj Odluci i Pravilniku se nalaze i neke organizacione jedinice MUP-a koje u članu 22. Zakona o policiji nisu prepoznate kao „Jedinice“ Direkcije policije.

Pravilnik u članu 4. navodi da kada je to u funkciji ostvarivanja uslova za vršenje policijskih poslova, obezbeđuje se ishrana bez naknade u vanrednom angažovanju, pripravnosti i prekovremenom radu, u skladu sa mogućnostima. U članu 3. Pravilnika navodi se da u redovnom radu, stalno, besplatnu hranu imaju samo određene, taksativno navedene organizacione jedinice, plus organizacione jedinice iz Odluke koje nisu eksplicitno navedene u Pravilniku.

Propisi koji bliže uređuju postupanje, odnosno redovne zadatke, kao i unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta specijalne i posebnih jedinica policije, kao i drugih organizacionih jedinica koje su predviđene da imaju hranu bez naknade, nose stepen tajnosti i nisu dostupni svim policijskim službenicima na uvid, kako bi se transparentno mogle videti razlike u redovnom radu, obimu posla i drugim okolnostima onih koji imaju i onih koji nemaju prava na besplatnu hranu po Pravilniku i Odluci.

Sve prethodno dovodi do otvorenog pitanja:
• A zašto nisu i drugi obuhvaćeni propisima da dobiju besplatnu hranu ili neki drugi vid naknade za topli obrok?

Podele među zaposlenima, nastale posle prethodne tzv. velike sistematizacije iz 2019. godine, toliko su produbljene postavljanjem pojedinih (nekih već sada bivših) kadrova, da je neophodno da prođe mnogo vremena da se dođe do nule, osnove, odakle tek možemo očekivati bezbednosni rast baziran na sistemskim načelima a ne na entuzijazmu pojedinaca. Smatramo da nam ne treba još podela.

Svi koji su navedeni Pravilnikom i Odlukom treba da dobiju hranu bez naknade.

Trebaju i svi ostali radnici MUP-a da dobiju neki vid naknade po ovom pitanju, da li u novcu ili u hrani, to je tema za razgovor.

NSP je sa bivšim političkim rukovodstvom MUP-a obećavao regres i topli obrok u okviru novog PKU-a, i naravno da su slagali. Zato su rane još uvek sveže svim radnicima od razno raznih opsenara.

Molimo Vas za hitno angažovanje po ovoj temi, jer su kolege neinformisane, pa se usled ranijih negativnih iskustava osećaju prevareno i obespravljeno.

Script Selection

Slični tekstovi