ČLANOVI POLICIJSKOG SINDIKATA SRBIJE DODATNO OSIGURANI

Produžen je ugovor između Policijskog sindikata Srbije i osiguravajuće kuće „GENERALI“ .

Dana 27.09.2022. godine. potpisane su nove polise za policijske službenike , članove Policijskog sindikata Srbije, za sve organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Na ovaj način Policijski sindikat Srbije dodatno osigurava sve svoje članove, na taj način pokazujući da se sredstva sindikata koriste za zaštitu radnika i njihovog ukupnog radno-pravnog i društvenog statusa.

Script Selection

Slični tekstovi