DOPIS POMOĆNIKU MINISTRA

Poštovani,

Policijski sindikat Srbije u potpunosti podržava intenciju MUP-a i napore ministra, pogotovo u delu koji se odnosi na unapređenje radno pravnog i materijalnog statusa zaposlenih u MUP-u, što i jeste primarni zadatak naše organizacije.

Saradnja koju PSS ostvaruje sa menadžmentom ministarstva je školski primer funkcionisanja na relaciji sindikat – poslodavac u najpozitivnijem smislu. Stoga želimo da iskažemo poštovanje Vama gospodine Iliću na Vašem doprinosu na unapređenju tih odnosa, pogotovo na održanoj reči sa sastanka 19.10.2021. godine, koji smo imali sa Vama gde ste pored ostalog izneli da će ministarstvo nastaviti sa uvećavanjem koefiocijenata te da je cilj da tim uvećanjem budu obuhvaćeni svi zaposleni.

PSS smatra da su zaposleni u MUP-u, pogotovo u godini za nama pokazali nadljudske napore kako u borbi protiv organizovanog kriminala, svih drugih vidova kriminala, uspostavljanja JRM, bezbednosti Republike i prevashodno zaštita lične i imovinske sigurnosti naših građana.

Smatramo da su sve linije rada zaslužne za postignute rezultate bez izuzetaka.

PSS smatra da niko ne treba da bude izuzet u MUP-u kada je u pitanju uvećanje koeficijenta, naročito kategorija zaposlenih sa najnižim primanjima. Stoga predlažemo da razmotrite još jednom taksativno navedene instruktivne stavke na osnovu kojih bi starešine organizacionih jedinica izradile predloge, odnosno spisak zaposlenih za uvećavanje zarade, u konkretnom slučaju za policijske službenike opšte nadležnosti.

Da se uvrsti i sledeće:

  • Kategorija nameštenika, a posebno zaposlenih na održavanju higijene, koji imaju najniža primanja u MUP-u, a koji do sada nisu obuhvaćeni ni jednim uvećanjem zarade. Pored navedenog smatramo da ta kategorija zaposlenih u mnogome doprinosi produktivnosti rada ministarstva.
  • Pripadnici policije opšte nadležnosti koji su odsustvovali sa posla u mesecu novembru, radi godišnjeg odmora. Svima nam je opšte poznato da zbog prirode obavljanja posla, preraspodele radnog vremena i slično, deo zaposlenih je da ne kažemo silom prilika doveden u poziciju da koristi godišnji odmor u novembru pri tom su deset meseci revnosno i profesionalno obavljali sve poslove i zadatke.
  • Pripadnici policije opšte nadležnosti koji su u toku novembra bili na bolovanju. Smatramo da treba uvećati koeficijent svim pripadnicima policije opšte nadležnosti koji su u novembru mesecu bili na bolovanju usled povrede na radu, ili u vezi sa radom. Imamo na žalost i primere u praksi, kojom priliko su pripadnici policije prilikom intervencije zadobili teške telesne povrede opasne po život i nalaze se u zdravstvenim ustanovama na oporavku. Zaista bi bilo potpuno nepravedno izostaviti tu kategoriju zaposlenih.
  • Pripadnici policije koji potpadaju pod Upravu policije, a imaju rešenja kriminalistički inspektor i kriminalistički policajac, zaduženi za borbu protiv kriminala, obavljaju poslove UKP-a, a praktično pripadaju Upravi policije.
  • Pripadnici policije opšte nadležnosti koji obavljaju poslove šefa smene, vođe smene (pogotovo u manjim mestima gde bukvalno sami obavljaju sve poslove u dežurnoj službi), pomoćnici komandira i drugi rukovodioci u okviru PU, PS i PI koji su kao celina doprineli kvalitetu obavljenih policijskih poslova.

Molimo Vas da razmotrite predloge Policijskog sindikata Srbije i uvrstite ih u instruktivne stavke radi opšteg interesa svih zaposlenih.
Unapred zahvalni.

Sa poštovanjem!
U Beogradu, 02.12.2021. godine

Script Selection

Slični tekstovi