OSIGURAVAMO ČLANOVE

Ugovor je potpisan dana 31.08.2021. godine, a stupa na snagu dana 01.09.2021. godine i odnosi se na sledeće:1. Za trajni invaliditet kao posledicu nezgode 100% – 1.000.000. dinara
2. Za smrt usled nezgode – 800.000 dinara
3. Prelom kosti – jednokratna isplata – 12.000 dinara
4. Teže bolesti – 80.000 dinara
5. Hiruška intervencija – 80.000 dinara

Za ostvarivanje prava po navedenim tačkama član se obraća predsedniku Sindikalne grupe, odnosno predsedniku Sindikalne jedinice Policijskog sindikata Srbije.Ž

Script Selection

Slični tekstovi