PENZIJE – PROMENA ZAKONA O PIO

Još jednom je potvrđeno da je PSS govorio istinu kada je ukazao da bivši ministar Stefanović i NSP, nisu uradili ništa da spreče ili (još gore) da su, možda, dali saglasnost da policijski službenici koji treba da odu u penziju sa 45 godina staža penzijskog osiguranja imaju manju penziju u iznosu od 20%.

Prema mišljenju ministarstva za rad, navedenoj kategoriji policijskih službenika prilikom odlaska u penziju predviđena je manja penzija u iznosu od 20%, u odnosu na penziju koju primaju policijski službenici koji u penziju odlaze po osnovu 55 godina života 25 godina staža osiguranja i 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima sa beneficijama.

Povodom primene mišljenja ministarstva za rad, NSP se nije bunio, ili nije bio obavešten ili je dao saglasnost za primenu ove odluke kao reprezentativni sindikat, imajući u vidu da je po članu 56. PKU-a za policijske službenike poslodavac dužan da reprezentativni sindikat (NSP) informiše o ekonomskim i radno – socijalnim pitanjima za položaj zaposlenih a naročito o izmenama zakona, kao i planovima o prestanku službe ili radnog odnosa zaposlenih. U svakom slučaju, ne zna se šta je gore od goreg.

Nakon što smo na to ukazali dana 09.10.2020. godine, NSP i tadašnji ministar Stefanović, preneli su vest „Kurir“-a od 15.10.2020. godine, u 14.38 časova, da su se ministar Stefanović i ministar za rad Đorđević „dogovorili na sastanku da policijski službenici sa beneficiranim radnim stažom, koji budu odlazili u starosnu penziju, ne budu uskraćeni dosadašnjim pravima“.

Kako taj „dogovor“ nikada nije ubačen u Zakon o PIO, niti Zakon o policiji, PSS je opet, dana 29.01.2021. godine, ukazao na ovaj problem. I tada su iz NSP-a govorili da PSS obmanjuje kolege i nepotrebno diže tenziju.

Međutim, danas smo dobili odgovor od MUP-a da je u postupku promena člana 79. stav 1. Zakona o PIO, „čime će se rešiti problem obračuna visine penzije policijskih službenika koji uslov za penziju steknu na osnovu 45 godina staža osiguranja“.

Zašto bi se nešto menjalo, ako je sve u redu?

Zašto se navodi da će se rešiti problem obračuna penzija onih koji idu sa 45 godina staža, ako taj problem ne postoji?

Zamislite da smo čekali te koji su nas ubeđivali da je sve u redu, a nije, poput NSP-a i bivšeg ministra Stefanovića, da nam urede pitanje penzija. Pa odlazili bi u penziju sa 75 godina života.

Ali neki su, srećom, otišli, a neki, srećom, tek treba da odu iz MUP-a.

Zato je PSS tu, da brine za prava radnika.

Uostalom, pročitajte sami, posebno treći stav odgovora MUP-a 08 broj 625/2021-1 od 10.05.2021. godine.

Script Selection

Slični tekstovi