PENZIJE U MUP-u

Policijski sindikat Srbije održao je danas sastanak sa najvišim predstavnicima Republičkog fonda za PIO, povodom saznanja da je Ministarstvo rada zauzelo stav da svi policijski službenici koji odu u penziju po osnovu navršenih 45 godina staža penzijskog osiguranja, neće imati uvećanje penzije u iznosu od 20%, kao što će imati policijski službenici koji u penziju budu otišli sa 55 godina života 25 (odnosno 24 i 24 i 6 meseci) godina staža osiguranja i 15 (odnosno 14 i 14 i 6 meseci) godina efektivo provedenih na radnim mestima sa beneficijama.

Predstavnik Republičkog fonda za PIO je rekao da takva odredba postoji u Zakonu o PIO i da je ona usvojena u Narodnoj skupštini RS u novembru, decembru 2019. godine, da je saglasnost da se takva izmena unese u Zakon o PIO dala Vlada RS i sva ministarstva, uključujući i MUP, da je 06.12.2019. godine ta izmena zakona objavljena u Službenom glasniku RS, te da je oni moraju kao takvu primenjivati.

PSS je istakao da je uvođenjem ove odredbe 06.12.2019. godine kažnjen svaki policajac koji je završio Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, koji je počeo da radi u MUP-u sa 19, 20 godina, jer će on pre steći uslov za penzionisanje po osnovu 45 godina staža (imaće 52, 53 godine života) i otići će u penziju bez 20% uvećanja penzije, dok će oni koji su počeli da rade sa 25, 26 godina života otići u penziju sa 55 godina života i penzijom većom za 20% a realno će imati manje penzijskog staža.

Predstavnik fonda za PIO je naveo da oni samo sprovode usvojene zakone i da se slažau da u ovom slučaju ima nelogičnosti.

Verujemo da je ovo još jedan razlog zašto je PSS-u oduzeta reprezentativnost par meseci pre usvajanja izmena Zakona o PIO, izuzetno štetnih po policajce.

Po članu 56. PKU-a za policijske službenike, poslodavac je dužan da reprezentativni sindikat (NSP) informiše o ekonomskim i radno – socijalnim pitanjima za položaj zaposlenih a naročito o izmenama zakona, kao i planovima o prestanku službe ili radnog odnosa zaposlenih. Kako je MUP morao znati za predlog izmena Zakona o PIO, u pogledu ukidanja uvećanja penzije od 20% za određenu kategoriju policijskih službenika, NSP, kao jedini reprezentativni sindikat u MUP-u u tom trenutku, morao je znati za takve promene Zakona o PIO.

Postavlja se pitanje, šta je gore po radnike u MUP-u: da je NSP dao saglasnost da se penzije smanje za 20%, ili da NSP nije imao pojma šta piše u predlogu izmena Zakona o PIO, ili da se NSP uopšte nije interesovao za ukidanje primanja našim penzionerima? Nešto od ovoga mora biti tačno, ne zna se šta je strašnije.

Ovo sad narikanje NSP-a nad zlom sudbinom, da će oni nešto, zajedno sa MUP-om, pokušati da promene u primeni Zakona o PIO, je urnebesna tragedija: pa njima je promaklo (ili su se saglasili?) sa svim promenama Zakona o PIO krajem 2019. godine, a sada u oktobru 2020. godine, kao, spašavaju penzionere. Od koga? Od samih sebe?

PSS će se po formiranju Vlade RS i početku rada Narodne skupštine RS, obratiti Predsedniku RS i Ministarstvima rada i unutrašnjih poslova sa konkretnim predlozima promene spornih zakonskih odredbi, odnosno zatražićemo da se navedene norme Zakona o PIO, koje su evidentno štetne po policijske službenike, stave van snage, a sve u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

O daljim postupcima PSS-a, blagovremeno ćemo Vas obaveštavati.

Script Selection

Slični tekstovi