Produžen ugovor sa osiguranjem

Osiguravajuća kuća „GENERALI“ i Policijski sindikat Srbije su potpisivanjem novog ugovora 8.septembra 2023.godine, produžili saradnju.

Kao i prethodnih godina Policijski sindikat Srbije osigurao je svakog svog člana. Osiguranje pokriva veliki broj osiguranih slučajeva, poput preloma kostiju, hiruških operacija, teških oboljenja, inavliditet i smrt usled nezgode.

Svaki član Policijskog sinikata Srbije je osiguran dvadesetčetiri časa, bez obzira na način i mesto povređivanja. Tokom prethodne dve godine veliki broj članova Policijskog sindikata Srbije je ostvario pravo na naplatu osiguranih slučajeva.

Ukoliko ste doživeli nezgodu na na radu ili van rada, potrebno je da kontaktirate svog sindikalnog predstavnika.

Script Selection

Slični tekstovi