RAD OD KUĆE – KORONA

Instrukciona depeša Sektora za ljudske resurse povodom ukidanja vanrednog stanja.
– RAD OD KUĆE do 21.05.2020.god. za određene kategorije zaposlenih u MUP – NAPOMENA: Dostavu potrebnih potvrda zaposleni trebaju izvršiti najkasnije do 12.05.2020.g. do 15.30 časova…
Iz Sektora za ljudske resurse MUP je dana 07.05.2020.godine prosleđena instruktivna depeša 08 br.11/20 svim organizacionim jedinicama i celinama MUP sa ukazom, između ostalog, na sledeće:
Zaposlenima kojima je usled donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja na osnovu mera Vlade RS donetih u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, i depeša SLJR broj 117-13756/20 od 16.03.2020.g. i broj 117-14921/20 od 18.03.2020.g. omogućeno da prekinu redovne radne aktivnosti (licas starija od 60 godina, hronični bolesnici i zaposleni koji imaju dete koje nije navršilo 12 godina života ili maloletno dete sa smetnjama u razvoju ili punoletno dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo samo jednom roditelju, kao i samohrani roditelji), odnosno zaposleni kojima je tokom vanrednog stanja omogućeno da rade od kuće, počev od 11.05.2020.godine, potrebno je da se vrate svojim redovnim aktivnostima.

U odnosu na napred navedene kategorije zaposlenih izuzeci su sledeći:
1) Zaposleni koji su hronični bolesnici koji su se po proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije vodili pod šifrom „47“, imaju pravo da poslove svog radnog mesta obavljaju van službenih prostorija – rad od kuće, najduže do 21.05.2020.godine.
2) Zaposleni koji imaju dete koje nije navršilo 12 godina života ili maloletno dete sa smetnjama u razvoju ili punoletno dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo samo jednom roditelju, kao i samohrani roditelji, koji nisu u mogućnosti da se brinu o deci, imaju pravo da poslove svog radnog mesta obavljaju van službenih prostorija – rad od kuće, najduže do 21.05.2020.godine, pod uslovom da dostave kumulativno dve potvrde: overenu potvrdu predškolske odnosno školske ustanove da u istoj nije omogućeno, odnosno organizovano čuvanje i boravak deteta, kao i potvrdu overenu od strane poslodavca kod koga drugi roditelj radi, da nije u mogućnosti da obustavi rad kako bi se starao o detetu.

Navedene potvrde iz tačke 2) potrebno je da se dostave organizacionoj jedinici ministarstva u kojoj zaposleni radi najkasnije do 12.05.2020.godine do 15,30 časova. Iste je moguće dostaviti i putem elektronske pošte.

U slučaju ovih izuzetaka pod tačkom 1) i 2) – , organizacionim jedinicama i celinama je naloženo da je za te kategorije zaposlenih, pod navedenim uslovima – potrebno doneti novo rešenje rukovodioca na osnovu ovlašćenja ministra, kojim se zaposlenome omogućava da poslove svog radnog mesta obavlja van službenih prostorija – rad od kuće. Napomenuto je i da je potrebno da kategorije zaposlenih koje su obuhvaćene izuzecima pod tačkom 1) i 2), ukoliko nisu u celosti iskoristili godišnji odmor iz 2019-e godine, prvo iskoriste preostali deo godišnjeg odmora, te nakon toga, ukoliko je potrebno da im se omogući rad od kuće najduže do 21.05.2020.godine.

Takođe je ukazano i da će zaposlenima kojima bude omogućeno da poslove svog radnog mesta obavljaju van službenih prostorija – rad od kuće, u vremeniku rada stajati šifra „redovan rad“ s obzirom da nema mogućnosti da se sve napred navedene kategorije zaposlenih, nakon ukidanja vanrednog stanja i ublažavanja mera zaštite, odnosno stvaranja svih potrebnih preduslova, na dalje vode pod posebnom šifrom „47“ (rad od kuće i opravdano odsustvo tokom vanrednog stanja).

Script Selection

Slični tekstovi