SASTANAK SA NAČELNIKOM UPRAVE GRANIČNE POLICIJE

Dana 08.04.2021. godine, u sedištu Ministarstva, održan je radni sastanak načelnika Uprave granične policije, Mileta Jandrića, sa PSS-om, na temu unapređenja radno – pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u ovoj liniji rada. Pored načelnika Jandrića, ispred UGP-a je prisustvovao i potpukovnik Zoran Dženovljanović, dok su PSS predstavljali potpredsednik Vladimir Pavićević i članovi UO PSS-a Ivan Jovanović i Ivan Gudurić.

Na sastanku su redefinisani ranije nametnuti, smatramo, loši odnosi nekih rukovodilaca UGP-a prema članstvu PSS-a, pod, verujemo, tvrdim stavovima bivše državne sekretarke sa saradnicima. Kao osnove buduće pozitivne saradnje, nametnuo se kategorički imperativ poštovanja propisa i ostvarivanje adekvatne komunikacije. U tom duhu, načelnik UGP-a je odredio oficira za vezu sa našim sindikatom za problematiku srednjeg nivoa, dok će se eventulano preostala pitanja rešavati kako dolikuje relevantnim činiocima predodređenim institucionalim statusima.

Nakon predočavanja problematike u RC prema Crnoj Gori, koja, realno, prevazilazi mogućnost rešavanja na lokalnom nivou, načelnik UGP-a je izkazao izuzetan nivo pragmatičnosti, operativnosti i efikasnosti u direktnoj vezi sa načelnima zakonitosti i profesionalizma, te smo još za vreme trajanja radnog sastanka prisustvovali realizaciji iznetih problema radnika na terenu.

Pored urgentnog postupanja u raspodeli interventne uniforme tj. u prikupljanju konfencijskih brojeva u RC prema CG, radi podele iz centralnog magacina, odnosno dopunske nabavke, dobili smo i povratne informacije i načinili dogovor u postupanju Uprave koja se odnosi na nabavku i podelu sredstava za vezivanje, rezervnih okvira i obuće.

Kao posebna tema bila je kontinuirani zajednički nastup (u okvirima normativnih mogućnosti) koji se tiče unapređenja organizacije rada navedenog RC kroz izmene i dopune sistematizacije. Kao karakteristične primere, član UO PSS-a Gudurić, naveo je uvođenje radnih mesta šefa smene, pomoćnika komandira i inspektora u SGP Uvac i SGP Lim, po uzoru na postojeća rešenja u SGP

Prijepolje i SGP Mehov Krš; razmatranje mogućnosti povećanja koeficijenta zaposlenom na radnom mestu policajac za operativnu podršku; povećanje sa 6 na 10 policijskih službenika u mobilnim jedinicama RC.

Još jednom smo se zahvalili načelniku Jandriću što je dana 02.04.2021. godine, na inicijativu PSS-a, na ekspeditivan način rešio problem organizacije radnog vremena policijskih službenika UGP-a na ispomoći u Pirotu i Preševu (do rešavanja, kolege su radili 12-24 – 12-24, a nakon rešavanja 12-24 – 12-48). Ovaj problem je egzistirao godinama, do zakonite i adekvatne reakcije načelnika UGP-a.

PSS iskreno pozdravlja uspostavljanje profesionalnog upravljačkog kadra na čelo UGP-a, koje će, verujemo, doprineti unapređenju položaja radnika i poboljšanju prava građana.

Script Selection

Slični tekstovi