SASTANAK SA NAČELNIKOM UPRAVE POLICIJE

Dana 14.04.2021. godine, u Palati Srbije u Beogradu, održan je radni sastanak načelnika Uprave policije, generala policije Goluba Gačevića, sa Policijskim sindikatom Srbije, kojeg je predstavljao Predsednik Veljko Mijailović sa saradnicima.

Na sastanku je potvrđena tendencija zakonitosti i profesionalizma u radu UP, oličena u prvom čoveku ove organizacione jedinice generalu policije Gačeviću.
Kontinuitet spremnosti oba sagovornika da svojim delima rade na zaštiti prava radnika i poboljšanju stanja bezbednosti građana, još jednom je potvrđen kroz definisanje metodologije procesa promene normativnih rešenja u okviru aktuelnog radnog tela Ministarstva. Osnove su bile, pre svega, u domenu pitanja prestanka radnog odnosa po sili zakona bez uslovne osude kao jednog od osnova za to i snimanje policijskih službenika u vršenju službene dužnosti. Takođe, razmatrane su i opšte značajne teme za pripadnike policije, poput uređenja adekvatne potvrde o učešću u odbrani

Republike Srbije od NATO agresije radi dobijanja statusa borca I kategorije shodno zakonu koji uređuje prava boraca, i sagledavanje aktivnosti nadležne linije rada u vezi režima rada policijskih službenika po stajnim tačkama.

Na sastanku su bile prisutne i pojedine, smatramo, sporne okolnosti u radu policijskih službenika u Područnim policijskim upravama, te predočeni modaliteti rešavanja predmetne problematike.

PSS je duboko zahvalan načelniku Uprave policije i njegovim najbližim saradnicima, što su uspeli da održe profesionalni integiritet i dignitet celokupne uprave sa svim pripadajućim podorganizacionim jedinicama u sedištu i po teritoriji, u prethodnom, po službu vrlo turbulentnom, periodu upravljanja Ministarstva od strane bivše državne sekretarke.

Verujemo da će prelivanje realnog autoriteta generala Gačevića, baziranog na kompetencijama, rezultatima rada i empirizmu, na rukovodioce po liniji rada, doprineti boljoj zaštiti prava policijskih službenika i povećanoj bezbednosti građana, shodno normativnim utemeljenjima.

Script Selection

Slični tekstovi