SASTANAK SA RUKOVODSTVOM UKP

Dana 24. maja 2021. godine, u sedištu MUP-a, održan je radni sastanak Uprave kriminalističke policije, koju su predstavljali načelnik Bogdan Pušić i zamenik načelnika Ninoslav Cmolić, sa Policijskim sindikatom Srbije, kojeg je predstavljao Predsednik Veljko Mijailović sa saradnicima.

Načelnik UKP-a Pušić, preneo nam je da je prioritet u radu kvalitet u istragama. Istakao je da su opravdano velika očekivanja javnosti, ali i zaposlenih u MUP-u, da se krivično – pravno procesuiraju nagomilana krivična dela i učinioci iz prethodnog perioda, koje je za nama. Međutim, ni jedan predmet dok ne bude kompletan, sa dokazima, neće biti pušten na realizaciju. UKP je od dolaska načelnika Pušića, imao izvesna kadrovska pomeranja ali samo jedna organizaciona jedinica u sastavu UKP-a se nije mogla popraviti, već se na njenom uspostavljanju moralo raditi od početka.

Sistematizacija, kao jedno od aktuelnih pitanja u PU za grad Beograd, PU u Prijepolju, PU u Sremskoj Mitrovici i dr, bila je tema razgovora. Načelnik UKP-a je preneo da je u aktivnom postupku parcijalna sistematizacija, a da se priprema generalna (opšta) sistematizacija UKP-a. Dati su predlozi da se načelnici OKP-a u okviru PPU, pripremaju za tu generalnu sistematizaciju, da ih, kao nekada ranije, ne bi iznenadila da u 5 dana moraju da daju predloge.

Istaknuti su rezultati u suzbijanju korupcije u vidu povećanja 250% rasvetljenih krivičnih dela, sa preko 70% sporazuma o priznanju krivice kao dokaza o dobro sprovedenim istragama, pri čemu se očekuje preko 1.000.000.000 dinara utvrđene štete. U podorganizacione jedinice za suzbijanje korupcije prebačeni neki od ispektora sa privrednog kriminala.

Povodom problematike zaduživanja policije (opšte nadležnosti) sa krivičnim prijavama za krivična dela teške krađe iz člana 204. KZ-a u PU u Nišu, smatramo, suprotno Uputstvu o načinu rada organizacionih jedinica MUP-a na suzbijanju kriminalitata, predočeno je da se do sredine juna ove godine očekuje donošenje nove Obavezne instrukcije koja će bliže urediti ovu materiju i da je ovo vreme idealno, uzimajući u obzir pripremu opšte sistematizacije u UKP-u, da PU u Nišu planira proširenje ljudstva usled povećanja obima posla i sl.

Načelnik UKP-a je najavio promenu pojedinih načelnika OKP-a po Srbiji.

Saradnja UKP-a i SUK-a je podignuta na najviši nivo, u cilju čišćenja kriminalaca iz redova MUP-a.

Navedena je dobra saradnja UKP-a i KPA na planiranju profilisanja studenata za rad u kriminalističkoj policiji, kao i organizacija kurseva za dodatnu obuku pripadnika kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti i dr.

Istaknuta je neophodnost izrade adekvatnog kataloga radnih mesta u UKP-u.

Povodom pripravnosti i prekovremenog rada, usaglašena je potreba primene propisa i usvajanja jedinstvene metodologije rada od strane Direkcije policije.

Načelnik UKP-a je preneo da će SSK-u dati smernice da sva vozila, uključujući i vozila rukovodilaca, budu dostupna inspektorima, izvršiocima na terenu u toku akcija.

PSS pozdravlja odlične rezultate i strateške odluke UKP-a, na čelu sa načelnikom Bogdanom Pušićem, jer smo uvereni da samo jedinstveni u odluci da se suzbije organizovani ali i svaki drugi kriminal, kako van tako i u MUP-u, može doprineti bezbednosti građana, Republike Srbije, kao i vraćanju dostojanstva našem Ministarstvu. Načelnik UKP-a evidentno poseduje izražen profesionalizam u radu, oličen kroz iskustvo i stručnu osposobljenost, te da je potrebno samo malo vremena i pomoći da bi UKP vratio staru slavu koja mu i pripada. PSS će svesrdno pomoći u tome.

Script Selection

Slični tekstovi