SASTANAK U POLICIJSKOJ UPRAVI ČAČAK

Dana 06.10.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama PU Čačak održan je sastanak na kome su prisustvovali načelnik PU Čačak Darijević Draško, a ispred PSS-a član UO Gudurić Ivan, predsednik SJ Užice Rajevac Ljubomir i predsednik SG Čačak Čukljević Duško.

Tema sastanka je bila problemi u PU Čačak.

1. Održavanje higijene u SPI – načelnik je rekao da će pokušati da reše taj problem u skorije vreme, jer imaju problem sa malim brojem radnika na održavanju higijene.

2. Rad na uviđajima gde radi po jedan čovek – načelnik je rekao da će problem biti razmotren i rešen.

3. Nagrađivanje radnika koji rade na podnošenju zahteva za prek. postupak, sa akcentom na veliki broj podnetih zahteva – načelnik je uvažio iznetu primedbu i da će probelm biti rešen o čemu će obavestiti predstavnike PSS.

4. Spiskovi nagrađenih na oglasnim tablama koji se neredovno objavljuju – načelnik je izjavio da će taj problem biti odmah rešen.

5. Traženo je da se odmah vrati održavanje mesečnih radnih sastanaka u SPI – načelnik je uvažio iznetu primedbu i izjavio da će odmah naložiti da se sastanci redovno održavaju.

6. Uniforma i oprema, konkretno zimske jakne za pol. službenike koji ih nisu zadužili – načelnik je izjavio da je trebovano i da će ponoviti trebovanje.

7. Pravljenje spiska privatnih vozila koji su u vlasništvu pol. službenika – načelnik je izjavio da će proveriti razlog pravljenja spiska i obavestiti predstavnike PSS.

8. Preraspodela radnog vremena i prekovremeni sati – načelnik je izjavio da će naložiti da se nepravilnosti otklone i narediti načelnicima i komandirima stanica da poštuju PKU i Zakon o radu.

9. Upisivanje u raportnu knjigu bez znanja pol. službenika – načelnik je uvažio primedbu i rekao da će problem odmah biti rešen.

Na kraju sastanka konstatovano je na obostrano zadovoljstvo da je sastanak bio konstruktivan uz predlog načelnika da je potrebno što češće održavati iste. Takođe načelnik je prilikom sastanka pokazao veliko poštovanje prema PSS i onome što je do sada uradio.

Script Selection

Slični tekstovi